QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA TRƯỜNG MẦM NON ÂN TƯỜNG ĐÔNG

Trường Mầm non Ân tường Đông thành lập tháng 9 năm 1999. Được tách từ trường Mầm non Ân Tường thuộc xã miền núi. Dân cư ở rãi rác trãi dài theo chân núi , rìa đồng, địa hình cách trở bởi gò, đồng suối khe, có một số hộ dân ở dọc theo tỉnh lộ 631. Hơn 99%phụ huynh học sinh sồng bằng nghề nông, có nguồn thu nhập thấp,  trường công lập nên kinh phí hoạt động được đầu tư của  các cấp .

Toàn trường có 8 lớp 232 học sinh trong đó có 102 học sinh nữ, nhiều năm liền không có học sinh bỏ học.

Toàn trường có 11 cán bộ, giáo viên nữ chiếm ti lệ 100% giáo viên trực tiếp giảng dạy 8. Chất lượng đội ngũ giáo viên vượt chuẩn 100%. 

Trường được công nhận tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền, được công nhận đơn vị văn hóa chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắt nhiều năm liền.  

Nhờ có sự quan tâm của các cấp, ngành Giáo dục, các cấp lãnh đạo địa phương, cơ sở vật chất của trường từ sau năm 2002 đến nay đã có nhiều chuyển biến đáng kể. Chất lượng giáo dục của  trường càng được nâng cao.

Trường đã trang bị được máy vi tính, các trang thiết bị khác hỗ trợ tốt cho hoạt động chung của  trường. vấn đề yêu cầu cao đối với công tác giáo dục đào tạo đã được quan tâm, từ cán bộ quản lý, các bộ phận đến giáo viên đã có ý thức trách nhiệm cao về vấn đề trên, là mối quan tâm hàng đầu của trường hiện nay với mục tiêu cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện góp phần cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi sự nghiệp giáo dục đào tạo trong thời kỳ đổi mới, hội nhập.

Những năm qua với thành tích đã đạt trường được các cấp tặng nhiều giấy khen

 Trường mầm non Ân Tường Đông căn cứ vào kết quả đạt được     hiệu quả các hoạt động quản lý, chuyên môn…Chỉ ra những mặt mạnh, mặt yếu cần khắc phục, cải tiến, từ đó đề ra các biện pháp điều chỉnh các nguồn lực thực hiện các quá trình nhằm đạt được các mục tiêu đào tạo đã đề ra.

Vì vậy trường Mầm non Ân Tường Đông nhận thức đầy đủ về việc  giáo dục của  trường, công việc cần thiết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của trường. Để công tác đánh giá được khách quan, công bằng, chính xác,  trường đã nghiên cứu đầy đủ chất lượng giáo đạt kết quả cao nhất.

Với mục tiêu trên nhằm đề cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục trường rút ra bài học như sau:

1. Điểm mạnh: Trường đạt 3 nhiều năm liền tập thể lao động tiên tiến, chi bộ nhiều  năm đạt chi  bộ  trong sạch  vững mạnh xuất sắc. Trình độ vượt chuẩn của giáo viên trực tiếp giảng dạy cao hơn mặt bàng chung của huyện, chiếm tỉ lệ 100% đội ngũ trẻ nhiệt tình trong công tác, trong giảng dạy. Nhiều năm liền trường không có học sinh bỏ học, phong trào mũi nhọn, các hoạt động hổ trợ giáo dục của giáo viên, học sinh tham gia các cấp hàng năm đều đạt giải cao. Cơ sở vật chất được trang bị tương đối đầy đủ theo quy  định, có đủ phòng học để trẻ năm tuổi học 2 buổi trên ngày.Chất lượng học sinh bé ngoan, bé chuyên cần, bé khỏe luôn đạt chỉ tiêu trường đề ra, tỉ lệ huy động trẻ ra lớp đạt so với kế hoạch. Số lượng giáo viên dạy giỏi hàng năm luôn có giáo viên đạt giải cấp huyện, trường. Các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ  một trong những điểm mạnh của trường, hàng năm khi tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao đạc ba giải  trong hội thi triển lảm đồ dùng đồ chơi, giải ba hội thi “bé khóe tay”.

       2. Điểm yếu: Điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu như các phòng chức năng, khu vệ sinh, phòng học chưa đúng yêu cầu, một số phòng học xây dựng lâu năm đã xuống cấp, các phòng học nằm rải rác ở các thôn, chưa có y tế học đường để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ.

Trường Mầm non Ân Tường Đông không dừng lại kết quả đã đạt được, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất nhà trường. Chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học, làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại địa phương trong những năm học tiếp theo./.

                                                          Ân Tường Đông, ngày  20  tháng 4 năm 2018

                                                                                 Người viêt

 

 

                                                                  

 

                                                                                  Trần Thị Nghị